Contracte

Contracte aparatura electrocasnica

Va oferim posibilitatea de a va scapa de griji.Daca detineti un ansamblu rezidential sau o cladire de birouri noi ne putem ocupa de aparatura dumneavoastra.

Va oferim posibilitatea de a incheia un contract de service si reparatii masini de spalat rufe,vase uscatoare si hote.In ce mod se deruleaza contractul de service?

 • 1 Executantul va asigura lucrarile de reparatie, inclusiv inlocuirea daca este necesar ,a componentelor defecte la masinile automate de spalat rufe ,vase si hote,pentru care va plati taxa de service.

Descrierea masinilor de spalat rufe,vase si hote se regasesc in Anexa 1 la prezentul contract.

 • Art. 2 TAXA SERVICE este de : …….Euro / luna (toate taxele incluse),calculabila la cursul leu/Euro al B.N.R din ziua facturarii si se va plati executantului pana la data de 30 ale lunii in curs (lunar sau trimestrial-in avans).

Art. 2.1Adresa la care BENEFICIARUL consimte sa fie corespondenta ,inclusiv  documentele de plata este.

 • Art 2.2 BENEFICIARUL are obigatia de a anunta EXECUTANTUL in scris in termen de 7 zile in cazul in care reprezentantii sais au adresa de la Art.2.1 se schimba.Neanuntarea la termen nu exonereaza BENEFICIARUL de plata taxelor prezentului contract.

III. DURATA CONTRACTULUI.

 • Art. 3 Contractul intra in vigoare de la data de …………….,dupa efectuarea reviziei obligatorii si a tuturor reparatiilor ,pentru o durata minima obligatorie de un an calendaristic , si se poate prelungii prin tacita reconductiune pe perioade succesive de un an calendaristic daca nici una din parti nu va cere celeilalte , in scris, cu cel putin 30 zile inainte incetarea contractului.
 • Art. 4 Executantul se oblige sa presteze servicii de postgarantie pe o periada de maxim 5 ani de la instalare, la echipamentele mentionate in prezentul contract.

IV. OBIGATIILE EXECUTANTULUI
Art. 5Executantul se oblige ca pentru taxa de service sa presteze urmatoarele lucrari:

 • 5.1 Inregistarea reclamatiilor telefonice privind orice defectiune aparuta la masinile de spalat rufe,vase si hote aflate in baza de date a societatii.
 •  5.2 Punerea la dispozitia beneficiarului , in cazul in care acesta doreste, baza de date cu service-urile inregistrate si rezolvarile lor, pentru echipamentele mai sus mentionate.
 • 5.3 Prezentarea echipei de service pentru constatarea defectiunii in maxim 8 ore de la inregistrarea anuntului si remedierea defectiunii in maxim 24 ore (daca nu  intervin zile nelucratoare).In cazuri mai grave ,termenul se stabileste de comun acord cu reprezentatul beneficiarului. In situatia in care defectiunile nu se remediaza in termenul sus mentionat se va deduce din taxa de service ce revine pe intreaga perioada de nefunctionare.
 • 5.4 Efectuarea unei revizii tehnice trimestriale . In cazul neefectuarii uneia dintre reviziile trimestriale, executantul se oblige sa scada din valoarea facturii emise pentru taxa de service valoarea reviziei (10 Euro/echipament)
 • 5.5 Remediarea defectiunilor la echipamentele mentionate la Art. 1 aparute in cazul unei folosiri conform cu instructiunile de utilizare se face pe cheltuiala Executantului incluzand material si manopera.

5.6Se factureaza separate de taxa de service manopera si materialele utilizate pentru reparatii in caz de:

 •       5.7.1 deteriorari ale echipamentelor datorate interventiei neautorizate , furturilor din instalatiile echipamanetelor , socuri mecanice ,electrice, focului ,substantelor si corpurilor straine patrunse in instalatia echipamententelor (apa,solvent,etc),

V. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

 • Art. 6 Sa foloseasca si  sa intretina echipamentele conform instructiunilor de utilizare primite la punerea in functiune.
 • Art. 7 Sa anunte in timp util defectiunile aparute la echipamente.Persoanele in cauza se vor recomanda.Defectiunile se vor anunta la telefoanele : 0756200076 sau 0745159098 Tudor Virgil.
 • Art. 8 Sa plateasca factura lunara pentru taxa de service in maxim 7 zile de la data emiterii; in caz contrar prestatorul isi rezerva dreptil sa refuze remediarea defectiunilor aparute la echipamantele prevazute in prezentul contract.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 • Art. 9 Pentru neonorarea la termen a obligatiilor executantului , beneficiarul poate sa nu onoreze platile proportional cu intarzierea provocata cf.Art. 5.3, aliniatul final si Art. 5.4.
 • Art. 10 In cazul in care Beneficiarul denunta contractul inainte de durata minima obligatorie , acesta va plati o taxa fixa de 80 Euro (care reprezinta cheltuielile minime efectuate de societate pentru derularea acestui contract).
 • Art. 11 In cazul in care Beneficiarul doreste sa rezilieze prezentul contract , indiferent de motiv ,este obligat sa anunte acest lucru printr-o adresa oficiala trimisa prin posta cu confirmare de primire ,cu cel putin 30 zile inainte,aceasta fiind luata in considerare numai in cazul in care facturile sunt achitate la zi.
 • Art. 12 Pentru neachitarea la termen a facturilor emise de executant , beneficiarul va fi penalizat cu 0,7% pentru fiecare zi de intarziere , dupa scurgerea unei perioade de gratie de 7 zile de la termenul prevazut la art.8.
 • Art.13 In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza , in mod repetat plata a 2 (doua) facturi emise spre decontare , executantul isi rezerva dreptul de a nu mai efectua servicii Beneficiarului , putant rezilia neconditionat prezentul contract.
 • Art. 14 Prezentul contract poate fi modificat pe parcurs, cu acordul ambelor parti.
 • Art. 15 Forta majora apare de raspunderea partii care o invoca.
 • Art. 16 Prezentul contract a fost intocmit astazi ,___/___/2011 in 2 (doua) exemplare originale,catre unul de fiecare parte semnatara.

 

 

In prezent avem contracte in derulare cu SC Scifa Rent Aprtments Srl    / SC Scimo Srl.

2 Comments

 1. By Alina Posted on decembrie 29, 2019

  Buna am.si eu un cuptor Artic de ceva timp se misca foarte rau butoanele cum pot sa le schimb sau sa le repar.

 2. By Alina Posted on ianuarie 7, 2020

  Buna ziua am.un cuptor electric artic sau slăbit foarte tare butoanele cum pot sa le repar sau trebuiesc schimbate ?

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.